De Jozefschool is een

katholieke basisschool…

 … waar veel aandacht is voor een duidelijke structuur en een veilig klimaat

… waar kinderen waarden en normen leren

… waar we aansluiten bij de onderwijsbehoefte van het lerende kind

… waar naast het leerstofaanbod aandacht is voor extra activiteiten

… waar een duidelijke zorgstructuur is

… waar het gebruik van ICT belangrijk is


Een veel uitgebreidere beschrijving van de algemene uitgangspunten en visie van de school treft u aan in het schoolplan dat wij periodiek aanbieden aan de inspectie, het bevoegd gezag en de medezeggenschapsraad. Dit schoolplan ligt ter inzage op school.
Ook kunt u meer lezen in onze schoolgids 2016-2017 die u hier kunt downloaden.

Voor het schooljaar 2016-2017 staan wij in ieder geval voor u klaar!

Gebruikt u onze app al?

Om u nog eenvoudiger en doeltreffender op de hoogte te houden van wat er op de Jozefschool gebeurt, hebben wij ook een App. Met deze App kunt u nieuws- en blogberichten, schoolgegevens, foto's en de schoolagenda bekijken op uw smartphone of tablet. Kortom, een geweldig instrument!
De App is verkrijgbaar in de Appstore en Play Store en is gratis. Kies onderstaande afbeelding:

     

Laatste Nieuws

Kalender

15 oktober -  Herfstvakantie
26 oktober -  Controle hoofdluis
15 november -  Kijkochtend
05 december -  Sinterklaasfeest

Nieuwsbrief

Uit het fotoboek

DSC02956 DSC02953
DSC02955 DSC02952