Samenwerkingsverband Westland.

 

Sinds De Wet op Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 is gestart, maakt onze school deel uit van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland.  In het Samenwerkingsverband werken 44 basisscholen (voor regulier en speciaal basisonderwijs) en twee scholen voor speciaal onderwijs samen binnen de gemeenten Westland, Midden Delfland en  Hoek van Holland (deelgemeente Rotterdam). Met elkaar wordt geprobeerd passend onderwijs vorm te geven.  In het bestuur van het Samenwerkingsverband is ook ons bestuur, de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs vertegenwoordigd door dhr. P. van Deursen.  Voor meer informatie over het Samenwerkingsverband kunt u een kijkje nemen op www.samenwerkingsverbandwestland.nl .

Een van de resultaten van de deelname van de Jozefschool  aan SPOW betreft het zogenaamde rapport Perspectief Op School, kortweg POS.
Dit ouderrapport geeft u als school een visuele samenvatting van de ondersteuning die uw school kan bieden. Dat betreft zowel de ondersteuning die op de school aanwezig is, als die door het schoolbestuur, samenwerkingsverband en derden beschikbaar wordt gesteld. Ook wordt de visie van school, invulling van de basisondersteuning en ambities en doelen beschreven. U kunt dit rapport hier downloaden.

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work