Samenwerkingsverband Westland.

 

Sinds De Wet op Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 is gestart, maakt onze school deel uit van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland.  In het Samenwerkingsverband werken 44 basisscholen (voor regulier en speciaal basisonderwijs) en twee scholen voor speciaal onderwijs samen binnen de gemeenten Westland, Midden Delfland en  Hoek van Holland (deelgemeente Rotterdam). Met elkaar wordt geprobeerd passend onderwijs vorm te geven.  In het bestuur van het Samenwerkingsverband is ook ons bestuur, de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs vertegenwoordigd door dhr. P. van Deursen.  Voor meer informatie over het Samenwerkingsverband kunt u een kijkje nemen op www.samenwerkingsverbandwestland.nl 

Een van de resultaten van de deelname van de Jozefschool aan SPOW betreft het zogenaamde rapport Perspectief Op School. 
Dit ouderrapport geeft u een visuele samenvatting van de ondersteuning die onze school kan bieden. U kunt dit rapport hier downloaden.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work