Uw kind inschrijven?

Wat leuk dat u onze website bekijkt. Wilt u kennismaken met onze school, maak dan een afspraak voor een rondleiding!

Stappen voor het aanmelden 
Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de
basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden.

Eerst kennismaken
Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dat kan. Om kennis te maken met de Jozefschool maken wij graag een afspraak voor een rondleiding, waar we u uitleggen hoe we ons onderwijs vormgeven en kunt u de vragen stellen die u heeft. Wij plannen dit bij voorkeur in rond 9.15 uur, zodat u de school in bedrijf kunt zien. U krijgt dan een goede indruk van de school. Voor een afspraak belt u met 0174-382763 of u stuurt een bericht naar directie@jozefschoolhvh.nl

Aanmelden 
Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een inschrijfformulier, waar u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders. 

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP vinden op deze website bij “Samenwerkingsverband Westland”.

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.  

Zorgplicht 
Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband SPOW ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met SPOW contact willen opnemen.  

Wij hebben geen zorgplicht: 
- Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten. 
- Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/ levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Op onze school spelen en leren we samen met plezier. We zijn een innovatieve school en werken op een spelende en onderzoekende wijze en passen bewegend leren toe in de groepen. We werken vanuit een katholieke identiteit. Er is veel aandacht voor de normen en waarden en jezelf leren kennen en mogen zijn.

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

Wendagen 
Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 10 ochtenden bij ons op school komen wennen. We stemmen deze wenmomenten samen met u af. 

Informatie aanmelden zij-instroom 
Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.  
In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.   

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work