Informatie

Hier vindt u aanvullende informatie met betrekking tot onze school:

Schoolgids

De schoolgids voor het huidig schooljaar vindt u op de pagina:
actuele schoolgids.

schoolplan

Een schoolplan omvat alle beleidskundige informatie van de school op het gebied van onderwijs, personeel en kwaliteitszorg. U kunt het schoolplan van 2019-2023, inclusief het jaarplan 2020-2021, via deze link lezen. Voor meer informatie kunt u bij de directie terecht.

PERSPECTIEF OP SCHOOL

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Dit overzicht geeft een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden, vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken. Dit overzicht biedt een eerste richting. 

Inspectierapport

Klik hier om het laatste inspectierapport te downloaden.

Kwaliteitsonderzoek

De Jozefschool voert regelmatig een kwaliteitsonderzoek uit onder ouders en leerlingen. Indien deze vragenlijst weer wordt uitgezet, zouden we het fijn vinden als u, als ouder, het wilt invullen. Dit is voor ons een prettig instrument voor feedback. Op deze wijze kunnen we ons onderwijs steeds blijven verbeteren.
Klik hier om het kwaliteitsonderzoek van 2017 te downloaden.

handleiding ouderportaal parnassys

Ouders hebben de mogelijkheid om via het administratiesysteem Parnassys inzage te krijgen in cijfers, toetsresultaten, rapporten en persoonlijke gegevens. Indien u nog niet beschikt over een inlogcode stuur dan even een berichtje naar directie@jozefschoolhvh.nl.  Klik hier om de handleiding te downloaden.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work