Statuten en huishoudelijk reglement

De medezeggenschapsraad werkt volgens de door de Rotterdams Vereniging voor Katholiek Basisonderwijs vastgestelde statuten en huishoudelijk reglement.

U kunt hier de statuten van de MR downloaden
U kunt hier het huishoudelijk reglement van de MR downloaden.

De RVKO kent ook de zogenaamde Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, kortweg GMR genaamd. Ook deze raad werkt met statuten en een reglement.

U kunt hier de statuten van de GMR downloaden
U kunt hier het huishoudelijk reglement van de MR downloaden.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work