Wat vinden wij belangrijk op onze school?

Het kind

Bij ons op school bieden wij een veilige en goede sfeer, waarin de leerlingen, ouders en teamleden zich prettig voelen. Dit maakt dat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden. Wij staan ervoor dat kinderen ruimte krijgen om zichzelf te zijn. We stimuleren de zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en leren de kinderen zelf keuzes te maken. We hechten veel waarde aan het leren samenwerken en de onderlinge sociale relaties. Wij creëren een goede basis voor een kind om zichzelf te ontplooien als individu, vol zelfvertrouwen, om stevig in de maatschappij te kunnen staan.

 

Het onderwijs

Bij ons op school sluiten we zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van uw kind. We bieden een instructie op verschillende niveaus en spelen in op de verschillende onderwijsbehoeften. Door gebruik te maken van coöperatieve leerstrategieën betrekken we de kinderen actief bij de lesactiviteiten. De kinderen leren op een gestructureerde manier met elkaar samen te werken, waardoor het leerrendement en de sociale interactie verhoogd wordt. Naast het methodeaanbod bieden wij ruimte voor extra activiteiten om de brede ontwikkeling van uw kind te stimuleren. 

De zorg

Bij ons op school is er aandacht voor de zorg van uw kind. Naast de reguliere zorg die wij voor elk kind dragen volgen wij ook de specifieke zorgbehoeften van de kinderen. Binnen het team overleggen we regelmatig over een passende aanpak. Hierin gaan we een partnerschap aan met u als ouders/ verzorgers, waardoor we het beste uit uw kind kunnen halen. U wordt betrokken bij de ontwikkelingen tijdens het startgesprek, de diverse oudergesprekken en eventueel het SOT (schoolondersteuningsteam).


Kortom…

op de Jozefschool hebben wij plezier, leren we van en met elkaar en dit doen we samen met u!Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work