Aanvragen verlof.

Extra verlof kan slechts in zeer bijzondere situaties worden gehonoreerd. De afdeling leerplicht van de gemeente Rotterdam hanteert een strikt beleid in deze. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar hun website:
http://www.rotterdam.nl/leerplicht

Download hier het formulier voor verlof buiten de schoolvakanties:
VAN 10 SCHOOLDAGEN OF MINDER
VAN MEER DAN 10 SCHOOLDAGEN

Lever het formulier vervolgens ruim op tijd ingevuld in op school. Uw aanvraag wordt dan zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.


Voor de volledigheid publiceren we hier de beleidsregel uitleg "specifieke aard van het beroep" en "andere gewichtige omstandigheden" als bedoeld in de Leerplichtwet 1969.


Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work