Groep 4A

Groep 4a is een gezellige groep met 28 kinderen.
Wij hebben twee leerkrachten: Op maandag, woensdag en donderdag staat meester Tom voor de klas en op de dinsdag en vrijdag juf Ashley.

In groep 4 wordt veel aandacht besteed aan verschillende vakgebieden zoals lezen (begrijpend lezen en technisch lezen), schrijven (we leren dit jaar de hoofdletters), rekenen, spelling en taal. Bij rekenen leren de kinderen onder andere sommen tot en met 100 en daarnaast worden ook de tafels 1, 2, 3, 4, 5 en 10 aangeleerd. Bij spelling komen er dit jaar verschillende spellingstrategieën aan bod (bijv. luister-, knip-, ook zo-, onthoud- en regelstrategie). Bij taal werken we aan woord-, zinsbouw en woordenschat. 

We werken met de methodes Leesparade (technisch lezen), Alles Telt (rekenen), TaalVerhaal.nu (taal en spelling), Handschrift (schrijven) en Nieuwsbegrip (begrijpend lezen).

Wij werken ook aan de vakgebieden: wereldoriëntatie, verkeer, sociale vaardigheden, catechese, tekenen, handvaardigheid, drama en muziek.
Wij gymmen elke vrijdag bij meester Tom en bijzonder is dat wij in groep 4 op woensdag schoolzwemmen.

Heeft u vragen over groep 4 dan bent u altijd welkom om na schooltijd even binnen te lopen.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work