Begroting en financiële overzichten.

De medezeggenschapsraad van de Jozefschool beheert de ingelegde ouderbijdragen die voor de leerlingen door de ouders worden betaald. In september legt de MR schriftelijk verantwoording af over de inkomsten en uitgaven. Ook wordt dan de begroting voor het nieuwe schooljaar gecommuniceerd.
Een kascontrolecommissie stelt na controle van de inkomsten en uitgaven de acte van decharge op.

U kunt hier het financieel overzicht over het jaar 2016-2017 alsmede de begroting voor 2017-2018 downloaden.
 

Voor meer vragen omtrent de financiën kunt u zich wenden tot de penningmeester van de MR via mr@jozefschoolhvh.nl.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work